29.11.2009

Какво обича Бог в човека? – Само това, което е Негово. Бог направи човека по образ и подобие Свое. Образът и подобието – това е Истината и благостта, които Той е вложил в човека. Ако нямаш Истината и благостта в себе си, ти не си направен по образ и подобие на Бога.