28.11.2009

Силен ум е само оня, в който Истината и благостта са съчетани. Само тоя ум може да ви въведе в Царството Божие, във Вечността. Дето и да отидете, тоя ум навсякъде ще ви придружава. Така ще бъде на Небето, така ще бъде и на Земята.