27.11.2009

"Дето е Истината, там е радостта; дето е радостта, там е щастието. Дето е Истината, там е и благостта. Те вървят заедно. Те се свързват по вътрешен път, като образуват нещо цяло, неделимо. Ти не можеш да влезеш в Царството Божие, ако не носиш Истината и благостта в себе си. Това се отнася и до млади, и до стари. "