26.11.2009

„Защо съм дошъл на Земята?“ – Да платиш дълговете си. Дошъл си без пари, но като напущаш Земята, ще плащаш. – „Защо Бог създаде света?“ – Да се учиш.