25.11.2009

Чистите мисли откъде се добиват? – От Божествения ум. Чистите желания откъде се добиват? – От Божественото сърце. А чистите постъпки? – От Божествената воля. Та закона ще знаете: от Божествения ум, от Божественото сърце и от Божествената воля ще добиете чистите мисли, желания и постъпки.