Физически и окултни упражнения

 

6-тте окултни упражнения

 

  • Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на земята и слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни.  
  • Когато срещнете човек, който е координиран със слънчевите и земни енергии, той прилича на цъфнал плод, на зрял плод.  
  • Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначалното й значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър?

 

Учителя