21.11.2009

Та казвам: когато разсъждаваме, има мисли в нас, които са с цената на златото. При една мисъл, която е чиста, много малко окисляване става. Чистите мисли се отличават. Чистите мисли се отличават с една устойчивост вътрешна. Чистите мисли са потребни за здравето на човека.