17.11.2009

Законът е такъв: ако мислите за добър човек, в ума ви ще се яви Светлината, а в сърцето ви – топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина, а в сърцето ви – студ. Този закон е за нашите отношения към Бога. Като влизате във връзка с Бога, в съзнанието ви ще се яви Светлина, а в душата ви – дълбок Мир. Законът гласи: за каквото мислите, с това се свързвате.