16.11.2009

Дето и да сте, в каквото и положение да сте, отделяйте половин или един час да мислите за Бога. Така се разширява съзнанието. Да мисли човек за Великото Разумно Начало, за Великия Център на Битието – това струва повече, отколкото всички материални богатства, с които се разполага на Земята. Мисълта за Бога обновява, подмладява и самото физическо тяло, защото енергиите достигат и до него.