14.11.2009

Никой не може да познае Любовта, докато не мине през най-големите противоречия и страдания в живота. Те са граница за минаване от обикновения живот към Божествения, от обикновената любов към Божията. Който иска да влезе в света на Любовта, трябва да мине през тая граница. Който издържи на най-големите противоречия и страдания, той ще познае Любовта и ще вкуси от нея.