12.11.2009

Учителят пита учениците си: „Защо сте дошли на Земята? – Дошли сте да зарадвате Бога, че сте събудени деца, готови да служите, да изпълнявате Неговата воля.“