11.11.2009

И тъй, за да се домогне до Любовта, човек трябва да има вътрешна светлина, т.е. светлина на съзнанието. Само при тая светлина той може да види онова богатство, ония дарби и способности, вложени в човешката душа от вековете. И като разбере това, ще работи съзнателно върху тяхното развитие.