10.11.2009

Някой казва: „Защо трябва да обичам?“ – За да растеш, за да се проявиш, за да се пробуди съзнанието ти и да разбереш защо си дошъл на този свят.