09.11.2009

Божествената Любов няма нищо общо с обикновените човешки чувства и разположения. Тя се познава по това: като се докосне до глупавия, прави го умен и мъдър. Като се докосне до мъртвия, той възкръсва и оживява. Като се докосне до прокажения, той оздравява. Като се докосне до обезсърчения, обезсърчението изчезва. Да обичаш човека – това значи той да расте и да се развива под твоята обич.