07.11.2009

Не презирай малкото любовно чувство, което се заражда в твоята душа. Някой казва за него: „Дребна работа.“ – Не, за в бъдеще това любовно чувство ще ти донесе големи блага. Малкото любовно чувство или мисъл са малката светлина, която проблесва в тъмната нощ тук и там. Този лъч в тъмнината буди в тебе радост, че си намерил пътя.