06.11.2009

Във всяко същество: растение, животно или човек, ще намерите поне една добра черта, заради която може да го обичате. Докато едни хора са ви приятни, а други – неприятни, вие разглеждате нещата вън от Любовта. И в най-малката форма се крие един ангел, който след хиляди и милиони години ще измени тази форма и ще покаже знанието, което носи в себе си.