05.11.2009

Мрачното ви състояние, мрачните ви мисли, мрачните ви чувства и мрачните ви постъпки са отражение на цялото човечество, на всички ония хора, които днес живеят. Вие имате мрачни мисли, които не са ваши. Да допуснем, че вие имате радио, от това радио чувате, че свирят. Слушате – някой път не ви харесва. Но при вас в радиото се слуша, като че при вас се пее, а то на 4-5 хиляди километра се пее или свири. Вашият мозък е едно радио: някой път на 4, 5, 6 хиляди километра някой е недоволен, вие сте попаднали на неговата станция – вашето радио схваща това – и вие сте недоволни. Тогава завъртете ключа и намерете някоя станция, която е щастлива, защото Природата е пълна с нещастни и щастливи станции.