03.11.2009

Болестта се дължи на един по-нисш живот. Когато висшият живот стане господар на нисшия живот, имаме здравето. Когато нисшият живот се подчини на висшия, имаме здравословно състояние. Когато висшият се подчини на нисшия, имаме болест.