31.10.2009

Всички живи същества, от най-малките до най-големите, имат някакво понятие за Любовта, но то коренно се различава от истинското. С думи Любовта не се описва. Отчасти тя се чувства, отчасти се възприема чрез мисълта. Първият признак, по който човек познава, че е навлязъл в областта на Любовта, е неговият дълбок вътрешен мир. Същевременно той изпитва подем към Великото и Безграничното в света. Обаче ако само за момент си помисли, че веднъж влязъл в преддверието на Любовта, нищо друго не му трябва, той сам спира развитието си.