30.10.2009

Свети са думите на Свещената книга, понеже съдържат великата Истина, която носи живот. Някои искат да станат велики. – „Как?“ – Чрез външно знание, външно растене и външно богатство. Всъщност величието на човека се заключава в неговия живот. Величието иде от големия Извор, от Първоизточника на живота. Той изпълва цялото Битие.