29.10.2009

Ако се оставите в ръцете на Бога, Той ще ви осъди, но същевременно ще плати дълговете ви. – „Как ще плати?“ – Като ви прости.