27.10.2009

Бъдете внимателни към хората, не казвайте, че тоя или оня е грешник. Не се занимавайте с греховете на хората. Казвате, че сте Синове Божии. Ако е така, Синът Божий не се занимава с чуждите грехове, но той определя отношенията си към Бога. Той трябва да живее според Любовта и да си каже: „Щом съм човек и чадо на Бога, трябва да зная какво иска моят Баща от мене.“ Ако сте Синове Божии, знаете ли какво мисли Христос за вас? – Той мисли за вас това, което вие не мислите за себе си.