26.10.2009

Та казвам: когато вие сте недоволни, анализирайте себе си. Вие сте недоволни – анализирайте вашето недоволство. Или имате едно неразположение – анализирайте вашето неразположение. Имате една крива постъпка – анализирайте нещата всякога, понеже всичко в Природата служи като един възпитател.