25.10.2009

Онзи, Който постоянно ви изважда от всички мъчнотии – това е Божественият Дух. Постоянно, като загазите, Той все ще спусне това въже да ви извади. Да Му благодарите!