24.10.2009

Човек не може да седи в едно положение. Всичко онова, което ви се случва, то е една необходимост заради вашето развитие.