23.10.2009

Та казвам: когато вие скърбите, това показва, че не разбирате дълбокия смисъл на живота. Когато се радвате, това показва, че мъчнотиите за вас имат смисъл. В туй отношение животът трябва да бъде за вас в своите проявления една радост. Както и да се прояви животът, той ще бъде една радост. Добрият живот трябва да представлява една радост за вас и в най-лошата си форма.