19.10.2009

Ще ви кажа една велика Истина: към всяка душа Бог проявява Любовта Си по специален начин. Любовта на Бога към всяка душа е специфична.