14.10.2009

"Помнете: животът, който ни е даден, определя качествата на нашата душа. Съществата от Невидимия свят ни наблюдават и мерят нашата мисъл, нашето чувство и нашата постъпка. Чрез мислите, чувствата и постъпките си ние свирим. Следователно, ако чрез нашето свирене можем да вдигнем болния от леглото му, ние минаваме за добри музиканти виртуози. Ако свириш и положението на болния се влошава, ти не си виртуоз. Ако готвиш и болните оздравяват, ти си добър готвач, минаваш за виртуоз; ако готвиш и здравите се разболяват, ти не си добър готвач. Човек се цени по делата."