12.10.2009

Казваш: „Не мога да обичам тая душа.“ – Щом не обичаш, и тебе няма да обичат. Това е закон. И Бог ще постъпи с тебе така, както ти постъпваш с другите.