06.10.2009

Човек е щастлив и здрав само тогава, когато реализира ония неща, които са вложени в него – туй, което му е дадено, за да развие своите таланти, да развие своя ум, да развие своето сърце, да дава широчина на своята душа и на своя ум.