04.10.2009

Казвам сега: Бог е в нас. Чрез доброто Бог се проявява в нас. Вярата в доброто ни открива възможностите.