03.10.2009

Ти мислиш, че Бог е като някой човек. Ако мислиш, че Бог е човек, имаш право да мислиш – не е лошо да мислиш, че е човек. Но тогава ще туриш в него всичките най-хубави качества – туй възвишеното, благородното. Не да си представяш човек със слабости и да го мислиш за Бога.