29.9.2009

"„Беден съм. На какво се дължи беднотията?“ – На неспазване закона на икономията. В Природата съществува закон за икономия. Ако не икономисваш, Природата ще ти даде добър урок – да се научиш какво значи закон. Ти трябва да икономисваш благата, които тя ти е дала; трябва да икономисваш любовта, знанието, с които разполагаш. Право ли е, като държиш сказка, да изкажеш всичко, което знаеш? – Това е разточителност."