26.9.2009

Една човешка мисъл трябва да цъфне и да узрее като един плод. И за една постъпка е същият закон. В Природата има едно подобие между нещата. Та затуй казвам: вие сте градинари, имате три градини: една градина – на вашите чувства, една градина – на вашите мисли, и една градина – на вашето тяло.