25.9.2009

Нещата са реални – кога? Щом изваждаш житото от хамбара и го посяваш на нивата, то е реалното – ще има жетва. Онези чувства и онези постъпки ти трябва да ги туриш в динамическото поле да израснат, за да видиш техния плод. Ако ги оставиш в хамбара, те ще останат такива, каквито са. Малко можеш да се ползваш от тях. Това е една идея за самовъзпитанието.