24.9.2009

Радостта всякога показва, че човек правилно дава и възприема. Това е радост – когато правилно даваш и правилно вземаш. Когато правилно не даваш и правилно не възприемаш, имаш малка скръб, неразположение.