22.9.2009

Във всеки един момент вие трябва да се намирате в едно хармонично състояние, правилно да предавате енергиите на Слънцето и правилно да предавате енергиите на Земята. Туй трябва да се научи човек – правилно да предава своите енергии спрямо Земята.