Общество Бяло Братство: същност и задачи

“Защо съм ви събрал тук, в Школата?
За да се образува едно общество от хора, които да имат велика Любов един към друг, да се образува една среда на Любовта, за да може от този център да се изпратят мощни вълни на Любов в целия свят. Да се разлее тази Любов по света, да достигне до душите на хората и да ги събуди.” (Учителя)

Петър Дънов започва своята дейност през 1897 г. във Варна, където основава  “Общество за повдигане религиозний дух на българский народ”, прераснало по-късно в Духовно общество „Бяло братство”. Негови сподвижници от самото начало са ярки индивидуалности от българското национално-освободително движение като д-р Георги Миркович, Анастасия Узунова-Железкова (сестра на революционера Атанас Узунов), писателите Димитър Голов, Михалаки Георгиев и др.

От началото на ХХ в. Учителя започва всяка година да призовава учениците на срещи. Това са братските срещи, наречени „събори”. Първата от тях се е състояла във Варна през юли 1900 г. и е наречена Среща на Веригата. На този събор Учителя кани само трима ученици: д-р Миркович от Сливен – католик, Пеню Киров от Бургас – протестант и Тодор Стоименов от Пазарджик –  православен християнин.

През 1990 г. Министерският съвет на Република България утвърждава устав на Общество "Всемирно Бяло братство". Впоследствие то е регистрирано по Закона за вероизповеданията в България като Общество „Бяло братство”.

През 1994 г. се създава издателство „Бяло братство”, което е наследник на издателската дейност на Обществото до 1944 г. Преиздава на български и чужди езици лекциите на Учителя, отпечатани до 1948 г., в които е съхранена автентичността на оригиналния текст; публикува нови книги по съхранени стенографски записки. Издава също тематични сборници с извадки от Словото, спомени и творчество на негови последователи. Продуцира филми, изложби и концерти; разпространява CD и DVD, представящи живота и делото на Учителя Петър Дънов. Издава вестник „Братски живот” и списание „Житно зърно”. Издателството има в каталога си над 80 заглавия, сред които и книги на английски, френски, немски, испански, италиански, полски  и др. езици.

Днес Общество „Бяло братство” продължава да поддържа традициите, създадени от Учителя през ХХ век. Ежегодно се провеждат съборите на Седемте рилски езера, на които се събират хиляди последователи от страната и чужбина. За последователите на Учението на Бялото братство Рила е свещено място, те пристъпват към тези места с чувство на уважение и благоговение. Водещият принцип в тяхното поведение е абсолютна чистота в мисли, чувства и поведение.

С многогодишна история са и младежкият събор на Мадара (от 1993 г.), братските срещи на връх Столетов в габровския Балкан, организирани от групите на Габрово, Казанлък и Стара Загора, срещите в Димитровград, Белоградчик, Перник, Бургас, Варна, Русе, Сливен, Дупница и  др. На братските срещи се събират последователи от цялата страна, общуват, разменят идеи, споделят се духовни преживявания. Практикуват се методите за самоусъвършенстване, оставени от Учителя – медитация при изгрева на Слънцето, играят се гимнастически упражнения и Паневритмия. Четат се беседи от Учителя; изнасят се лекции по актуални за общността теми. Организират се общи обеди, изложби и концерти, правят се походи и екскурзии.  Разработват се екологични проекти.

В повечето български градове съществуват братски групи, които се събират да четат беседи и да играят Паневритмия; изградени са и центрове, които са естествени средища на братски живот.

От 1991 г. до днес са проведени няколко научни конференции, разглеждащи научно-практически методите за духовно израстване, дадени от Учителя Петър Дънов, и тяхното приложение. Ежегодно след 1990 г. се провеждат семинари, концерти, лекционни курсове, курсове по Паневритмия и др.