История на Общество Бяло Братство

 • Началото е поставено през 1897 г., когато се учредява "Общество за повдигане религиозния дух на Българский народ". Първият годишен събор на Бялото братство е проведен в гр.Варна на 6 април 1900 г.
  От 1901 г. Учителя като част от първата си обиколка на България посещава различни селища в страната, като изнася публични сказки, а между 1901 и 1912 г. прави френологични изследвания на представители на българския народ. По този начин се създава синархичната Верига на Бялото Братство в България.
 • През 1902 г. започва издаването на списание "Виделина", продължение на списание "Нова светлина". Учителя прави втора обиколка на България, започваща и завършваща отново във Варна.
 • През 1903 - 1904 г. и 1904 - 1905 г. осъществява третата и четвъртата обиколка на България. Присъстващите на ежегодните Годишни срещи стават все повече.
По време на войните от 1912 до 1918 г. повечето от членовете на Веригата участват в Балканската (1912-1913) и в Междусъюзническата (1913) война. По наставление от Учителя всички носят пришити във военните си куртки Добрата молитва и 91 Псалом.
 • През 1914 г. по време на молитвено събрание Учителя тържествено обявява настъпването на Нова епоха в Духовния свят /Епохата на Водолея/. В София започва и стенографирането на неделните беседи, в които се излагат основните принципи на Новото учение на Бялото братство.
 • През 1917 г. Учителя започва специален цикъл лекции / т.нар. четвъртъчни беседи/ пред група омъжени жени, който продължава до 1932 г.
 • В годините след войните към Бялото братство се присъединяват много млади хора. През 1919 г. за първи път Съборното Слово се стенографира и публикува.
 

Период 1922-1944

 • През 1922 г. Учителя открива Школата на Бялото братство и сформира два класа: Общ окултен и Специален /младежки/ окултен клас.
 • Същата година (1922) се създават първите комуни в Бялото братство, а в София на ул."Съборна" 14 е построен специален салон за молитвени събрания на Братството, където е създадена първата братска печатница.
 • През 1923 г. в София се провежда Първи младежки събор и поставя началото на ежегодни младежки събори. 
 • През 1924 г. в София започва издаването на списание "Житно зърно", което по-късно става официален орган на Бялото братство в България.
 • През 1926 г. се построява приемна стая за Учителя върху закупения парцел югоизточно от София, който по-късно става физически и духовен център на Братството, наречен Изгрева. В следващите години ученици, последователи и слушатели на Учителя закупуват малки парцели земя около него и построяват дървени жилища. Изгрева се оформя като духовно селище, в което работи в Школата на Бялото Братство.
 • През 1929 г. Учителя за първи път излиза край Седемте рилски езера с група ученици и открива Школата на Рила.
 • През 1930 г. Учителя открива ново течение на Словото на Изгрева - неделни утринни слова, които продължават до април 1944 г.
 • През 1932 г. в гр. Севлиево започва издаването на вестник "Браството", който излиза до 1943 г.
 • През 1932 г. Учителя започва работа върху Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелоия, текст и ритмични движения.
 • През 1937 г. Михаил Иванов - ученик на Учителя, емигрира във Франция и основава в Париж Общество "Бяло братство". През следващата година Виторио и Анина Бертоли се установяват в Париж, създават кръг от последователи на Учителя и по-късно започват да издават там списание "Le grain de ble" (Житното зърно). От 1939 г. на Изгрева и на Събора край Седемте рилски езера гостуват последователи на учителя от Франция, Латвия, Естония.

Учителя Петър Дънов в кръга на Паневритмията

 • През 1942 г. по решение на Министерството на образованието започват курсове с учители по физкултура за въвеждане на Паневритмията в българските училища. 
 • На 20 декември 1944 Учителя изнася пред Общия окултен клас своята последна лекция "Последното Слово".
 • На 27 декември 1944 Учителя завършва земния си път. Тялото му е положено върху южния склон на Изгрева, наричан днес "Мястото на Учителя".
 •  През 1945 г. ръководителите на групи в Бялото братство основават Върховен братски съвет, а на Изгрева се открива печатница "Житно зърно". По традиция продължават ежегодните братски лагери - събори през август край Седемте рилски езера.
 • През 1957 г. комунистическият режим извършва акция срещу Братството. В цялата страна се предприемат обиски и се конфискува всяка литература, свързана с името на Учителя. Изземат се и се унищожават хиляди томове с беседи, ръкописи, снимки, записки и всякакъв друг тип материали на Братството. Правят се финансови ревизии, инсценират се счетоводни нередности. Авоарите на Братството са национализирани. Председателя на Братския съвет Борис Николов и други братя са арестувани. След скалъпен процес Борис и Жечо Панайотов са осъдени на 12 години затвор. През 1963 г. са амнистирани и освободени. На следващата година (1958) Софийски градски съвет одържавява всички парцели, собственост на жители на Изгрева. В продължение на десетилетия братята са принудени да размножават и разпостраняват Словото на Учителя нелегално, пазейки копия на беседите на няколко места, за да не се изгуби то.
 • През 70-те години на века се утвърждават традиционните събори на Бялото браство, провеждани през юли в Айтос.
 • След промените от 1989 г. започва възраждане на легалната дейност на Бялото братство. През 1990 г. Министерският съвет утвърждава устав на Общество "Всемирно Бяло Братство", а през 1995 г.е утвърден устав на Общество "Бяло братство" със седалище София, съобразен със Закона за изповеданията. В София се учредява работна група за изучаване на Паневритмията.
 • На следващата година се подновява издаването на списание "Житно зърно", от 1992 г. в Бургас започва работа издателство и списание "Сила и Живот", а от 1993 г. издателство "Житен клас" - София публикува документални материали от историята на Бялото братство в България.
 • От 1993 г. на Мадара започват да се провеждат ежегодните майски младежки събори на Бялото братство.
 • През 1994 г. в Троян е основан Дом "Паневритмия".
 • През 1995 г. край село Бистрица, Софийско се закупува парцел за изграждане на селище на Братството, наречено "Нов изгрев". Въпреки непълната си реализация, този проект бележи началото на разширяването на дейността на Общество Бяло Братство на външен план.
 • През същата година се основава издателство "Бяло Братство", а през 1996 година - Културно-информационен център "Изгрев".
 • През 2005 г. започва издаването на вестник "Братски Живот"