Разучаване на песни и лекциите на ООК в София

За дата: 
26.09.2009

Всяка събота от 10 часа в Бялата къща (ул. "ген. Щерю Атанасов" 6) ще се провежда курс за разучаване песните на Учителя с водещ Ина Дойнова.

От 11 часа на същото място ще се четат лекции от Общия окултен клас.