Послесловие

Поднасяйки тази книга – избрани мисли из беседите на Учителя, ние, негови ученици, сме убедени, че изпълняваме един любовен, един свещен дълг към всички онези наши братя по цялата Земя, за които тя е предназначена. От изобилния извор на Учителовото Слово ние отправяме няколко живи струи, вярвайки, че те ще оросят и освежат душите на другите, както оросиха и освежиха и нашите души; че те ще напоят с животворната си влага и ще събудят за растеж Божествените семена, вложени изначало в техните души, така както напоиха и пробудиха за растеж Божествените семена и в нашите души.
Ние бихме желали тази книга да бъде приета като израз на добрата ни воля да бъдем добри ученици на Учителя, добри братя на човеците и верни служители на Бога. Ние бихме желали да бъде тя приета като братски дар, като отбор плодове, узрели в градината на Учителя, в градината на неговото Слово. Поднасяйки тези плодове, ние вярваме, че те ще нахранят и усладят душите на всички, които ги опитат, както нахраниха и усладиха и нашите души. И вярваме, че след като вкусят от благите плодове, те ще посадят семената им в градината на своя живот и в градините на своите братя.