Борис Николов (1900 – 1991)

 
Роден е в Габрово. Завършва средното си образование в Априловската гимназия, а висшето учи в Софийския университет, където завършва естествени науки и агрономство. Учи една или две години и в музикалната консерватория. Владее стенография.
Стремежът му към свобода и духовно развитие го довежда до идеите на Учителя. Той се присъединява към групата братя и сестри, образуващи малко общество край него.
В Университета получава предложения от професорите си за аспирантура, но ги отказва, защото е принуден от държавните власти да избира между научната кариера и следването на Учението.
Когато Учителя им казва: „Всеки, който е започнал да учи в университета, трябва да го завърши, но научете и по един занаят, за да сте свободни”, Борис Николов започва да чиракува при различни майстори. Първо е резбар, после помага на един лютиер при изработката на музикални инструменти. После учи изкуството на работата с камък при майстор на мозайки. На „Изгрева” записва заедно със стенографките Словото на Учителя.
На лятната школа на Рила Борис Николов използва таланта си на резбар, за да остави послания за идващите поколения. Текстовете в гладките скали под Молитвения връх, на Салоните и до извора „Ръцете, които дават” са дело на неговите ръце.
Пише разкази, събрани в два сборника:  „Среща с малките братя” (за животните) и "Ангели Божии ходят по Земята" (за стари габровци и интересни хора).
След смъртта на Учителя на 27.12.1944 г., Борис Николов е посочен от Тодор Стоименов за негов заместник като председател на Братския съвет. Този избор е следване на съвета, който Учителя е дал, преди да си замине. Първото, с което се захваща, е да организира работата в Братството така, че да се свърши най-главното – да се запази Словото. Започва процес на допечатване и съхранение на всички останали неотпечатани беседи на Учителя. На „Изгрева” се устройва печатна база. Между 1944 г. и 1949 г. са издадени над петдесет томчета лекции и беседи. Новата комунистическа власт преследва хората от Братството, полицията ги следи и им прави постоянни проверки. Съхраняването на отпечатаното слово е трудно и рисковано за живота на учениците.
През 1957 г. се извършва акция срещу Братството. В цялата страна се предприемат обиски и се конфискува всяка литература, свързана с името на Учителя. Изземат се и се унищожават хиляди томове с беседи, ръкописи, снимки, записки и всякакъв друг тип материали на Братството. Правят се финансови ревизии, инсценират се счетоводни нередности. Авоарите на Братството са национализирани. Борис Николов и други братя са арестувани. След скалъпен процес Борис и Жечо Панайотов са осъдени за 12 години затвор. През 1963 г. са амнистирани и освободени.
До края на живота си Борис Николов остава председател на „Бялото братство” в България и работи за него, следвайки съветите и поученията на Учителя.
 

 

 

 

 
Допълнителна редакция: Мария Кисова, 23.11.2009г. 
 
Виж още: