Мария Георгиева

Мария Ангелова Георгиева (Елмира)
 
Моите творчески прояви са свързани с биодинамиката на пловдивския хор „Дъга”. Така че какво, кога и къде се случва, не зависи от мен и не е моя биография, а зависи изцяло от множеството, в което аз съществувам и с което се проявявам на сцена и извън сцена. Както дъгата се огъва в небето, така и аз огъвам творчеството според проявите на енергиите. Както дъгата е цветна по небосвода, така и аз оцветявам моите произведения с вътрешен смисъл. Както дъгата е неповторима, така и аз изявявам момента на пречупване на лъчите от Божественото Слънце до окото на зрителя!
Желая всеки един да види през живота си физическата, духовната и Божествената дъга на творческия си път!
 

Адрес за кореспонденция:
Пловдив, ул. "Росен" 25