Емилия Георгиева

Емилия Георгиева (Елия), родена в гр. Шумен - град с незатихващи традиции, но самата тя е настроена нетрадиционно. Проявява интерес и отношение към изкуството. Завършва средното художествено училище в гр. Казанлък с профил дизайн, както и ШУ „Епископ Констин Преславски ” - специалност българска и руска филология. Понастоящем специализира в ШУ „Музикална педагогика”.