Стоян Милошев

Аз съм трънчанин. Обичам Земята и неслучайно избрах да работя като земемер или, както казват сега - геодезист. Доцент съм по геодезия. Работя във ВСУ “Л. Каравелов”. На приятелите съм известен като Беко, а фамилията ни преди издаването на първите, зелените, паспорти, беше Ровелин. Ето защо аз реших да използвам като псевдоним Беко Ровелa