Дарик се извинява за хеликоптера на 19.8.2009

За дата: 
27.08.2009
Беше получено официално писмо до Андрей Грива с извинение от името на екипа на Дарик радио относно неудобствата, причинени от хеликоптер на същата медия по време на Паневритмията на 19.08.2009 на Рила.
 
До: г-н Андрей Грива,
Председател на УС на Общество Бяло Братство
 
Уважаеми г-н Грива,
Молим да приемете нашите най-искрени и дълбоки извинения за причиненото неудобство по време на изпълнението на сакралната Паневритмия на 19.08.2009 на Седемте рилски езера. Поведението на екипа на нюзкоптера на Дарик беше неприемливо, макар да имаше своите технически основания. Преди да ги изложим пред Вас и да помолим за разбиране, държим да отбележим, че неколкократно в ефира на Дарик поднесохме извинения още същия ден в следобедната ни програма, които сега предлагаме в писмена форма.
 
Като обективна и обществена медия Дарик имаше доброто желание да отрази многопластово един от духовните символи на България, какъвто без съмнение е Паневритмията на Учителя Дънов. Намеренията ни бяха водени не от желание за сензация, каквато духовният танц едва ли предлага, а само и единствено от стремежа да направим достояние до по-голям кръг от хора Вашето светоусещане, изпълнено с красота и хармония. За огромно наше съжаление атмосферните условия на 19.08.2009 в Рила не позволиха прелитането на заплануваната височина над езерата. При такава височина шумът на двигателя изобщо не се чува, а и самият хеликоптер е почти незабележим.
 
Ниската облачност попречи на пилота и оператора да изпълнят очаквания полет и ги принуди да слязат на по-малка височина, която, уверяваме ви, не е минавала допустимата граница, въпреки оптическата илюзия. Разреденият въздух и спокойната атмосфера на планината многократно са засилили усещането от шум на двигателя, който при други условия в никакъв случай не нарушава допустимите децибели. Даваме си сметка,  че това е нарушило концентрацията на мнозина от участниците в Паневритмията и е изтълкувано като грубо вмешателство в духовното им пространство.
 
Уверяваме Ви, че лицата, допуснали това да се случи, са понесли своята отговорност. В подкрепа на добрите ни намерения сме готови да ви предоставим напълно безвъзмездно заснетият филмов материал. Заедно с това, искаме да ви уверим, че този запис няма да бъде излъчен.
 
Приемете още веднъж нашите дълбоки извинения.
 
С пожелания за успех,
Екипът на Дарик
DARIK RADIO
82, Dondukov blvd
Sofia, Bulgaria
E kv@darik.net