Проект Кратко творчество

 

Новите творби:

 

За Новата година

Сърцата и душите с радост да отворим,

и Светилниците вътре силно да горят,

За достойно отношение към товарните кончета в Рила

Автор: 
Черен лебед
Както всички останали, и аз пренасям багажа си до лагера на езерата на коне. Напоследък все повече се замислям дали да продължавам да го правя. Ето защо.

ОЩЕ ЗА ОГНЬОВЕТЕ

Автор: 
Горски Дух
 „Ще събера пламенен род, смутените от теб води няма да залеят горенето им.
Царю на мрака, бой се от Огъня!”
Николай Рьорих (Седемте велики тайни на космоса)
 
Вървя, както някога баба ми и дядо ми, по пряката пътечка през Венеца от село към града. Венецът – това е ниската планина (904 м), която загражда от североизток Белоградчишката антиклинала. Градът е Белоградчик, а селото – Върбовчец. Родното място на майка ми. Там са и първите ми СЕДЕМ... Благодаря на мъдрата майка на моята майка, която ме преведе през тях. Неведнъж ми разказваше за тая пътечка. И казваше: „Някой ден ще те преведа по нея...”

ПОСВЕЩЕНИЕ

 Учителят го прие в тясната си стаичка, която отвътре му се стори далеч по-просторна. Легло, два стола и маса се къпеха в бяла, мека светлина. Като закъснели птици отлетяха часове в молитва и безмълвие. Готвеше се за нощта на своето посвещение...

 
 Целта на проекта е да развие творческото начало в мисленето и да стимулира към творчество възможно по-голям брой автори. Човекът е призван постоянно да разкрива същността си и отношението си към света, в който живее. Стремежът към красота е стремеж към Божественото. Красота има в магнетичния вихър на стиха, красотата е и в основата на философското дръзновение. Изпращайте вашите есета (по тема от беседа, философски...), статии за актуални събития от вашия град, вашите стихове, споделете частица от творческия си импулс.