Наряд за съборните дни 2009 г.

За дата: 
19.08.2009 - 21.08.2009

Наряд за съборните дни 2009 г.

19 август, сутрешен наряд

1. Изгрява слънцето – песен

2. Добрата молитва

3. Аум – песен

4. Формула: Аз вярвам в Един Бог на Любовта, в един Учител на Мъдростта, в един Дух на Истината. Аз зная, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро. (един път)

5. Прочит на Евангелията:

Матей 5: 1-16

Марко 10: 42-45

Лука 10: 19-23

Йоан 15: 1-9

6. Беседата Абсолютната чистота, държана на 21 август 1929 г.

7. Химн на Великата душа – песен

8. Молитвата Отче наш

9. Формула: Да се прослави Бог в Бялото братство и да се прославят Белите братя в Божията любов (три пъти)

 

19 август, вечерен наряд (за Рила)

1. Вечер, сутрин – песен

2. Идват дни на радост – песен

3. Благословен Господ Бог наш – песен

4. Молитва на свещената чистота

5. Киамет Зену – песен

6. Формула:

Велик си Ти, Господи,

Велики са Твоите дела,

Велико е Името Ти над всичко.

Изпращам към Тебе своята любов,

Във всичко и всички виждам Тебе и любя Тебе.

Ще ти служа през цялата веченост. (един път)

7. Молитвата Отче наш

8. Формула: Благодарим Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние те познваме, че си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър. (един път)

9. Ме-хейн - песен

 

 

Наряд за 20 август, 2009 г.

1. Благославяй, Душе моя, Господа – песен

2. Утринна молитва на ученика

3. Той иде – песен

4. Молитва за плодовете на духа

5. Да имаш вяра – песен

6. Съборна беседа Великото и малкото, държана на 20 август 1934 г. от „Книгата на великия живот” – съборни беседи, 2008

7. Вътрешният глас на Бога (Вену Бахар) – песен

8. Формула: Винаги се радвайте. За всичко благодарете.

Духа не угасвайте. Непрестанно се молете. (3 пъти)

9. Формула на Братството:

Да се прослави Бог във Бялото Братство, и да се прославят Белите братя в Божията любов. (3 пъти)

 

Наряд за 21 август 2009 г.

1.Фир фюр фен – песен

2. Молитва Пътят на живота

3. Ще се развеселя – песен

4. Кажи ми ти истината – песен

5. Беседа Дигни одъра си, държана на 21 август 1934 г. от т. „Книгата на великия живот” – съборни беседи, 2008

6. Отче наш – песен

7. Молитва на избраните

8. Формула:

Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде името Му благословено. (3 пъти)

9. Формула: Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя.

 

"Да изпълним Волята Божия!"

Братски съвет