ЯДКА НА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ

Питате ме кое съставя ядката на учението. Казал съм ви и пак ще ви кажа: ядка на Божественото учение е Любовта, Мъдростта и Истината.
Зная, че пак ще Ме попитате: “А що са те?”
Слушайте вие, които вече сте извършили непоправимата грешка – разчупили сте черупката на Живота, за да вкусите от неговата ядка – ядката, от която всички ядат, без да могат някога да я изядат. Продължете своята грешка – яжте от ядката, но не се спъвайте в черупките! И аз ви казвам: яжте от ядката, опитайте Истината, но не се препъвайте в черупките – не искайте доказателства.
И тъй, чуйте отговор на вашия въпрос: Любовта е това, без което не може да съществува никакъв Живот; Мъдростта е това, без което никакво движение не съществува; Истината е това, без което никаква граница не съществува.
Любовта е начало на Живота, Истината е край на Живота – това са двата предела на Великото в света. Това, което се движи по средата и оформя нещата, е Мъдростта. Мъдростта не може да работи, ако няма едно начало и един край. Между тях работи Мъдростта – в междината, образувана от началото и края, която пълнят всички вечности, без да могат да я изпълнят. В тази междина се движи Мъдростта и изяснява, какво са Любовта и Истината.
Мъдростта говори: Аз, която се движа между началото и края, ви казвам:
Любовта е начало на всяко битие. Истината е крайният предел на Битието, върховната му цел. А зад Истината? – Зад Истината няма нищо, зад Истината не може да се отиде. Всяко нещо, което е сътворено, след като се движи, движи, най-после ще спре до Истината. То може да се движи милиони и милиарди години, но като дойде до Истината, там ще спре. И тогава едно от двете – или ще се съобрази със законите на Истината и ще живее според тях, или ще стане на прах и пепел.
Ти казваш: “Кажи ми Истината!” Истината не може да се каже. Тя се живее.
Истината представлява плод на Целокупния живот. Тя включва това, в което Бог се проявява. Тя включва това, в което всички съвършени Същества се проявяват. Тя включва цялата вечност, която е съставена от хиляди и милиони вечности. Защото има вечности, които са пределни. Има и вечности, които са безпределни.
И тъй помни: ако ти със своята Любов не можеш да преминеш от началото в края и да влезеш в Истината, и ако с твоята Истина не можеш пак да минеш от края в началото, ти никога не ще разбереш, какво нещо е Животът. Ти трябва да свържеш началото и края. Не можеш ли да сториш това, нищо не можеш да направиш, нито да разбереш.
А кое може да свърже началото и края? – Само Мъдростта.