Прожектиране на документален филм за Богомилите

За дата: 
06.07.2009

На 6 юли, 19 ч. в залата на Интерпред ще бъде прожектиран документалният филм Богомилите и светия Граал. Авторът на този филм, Максим Караджов, и проф. Ерика Лазарова, изследовател на богомилското учение, ще ни запознаят с интересни факти за връзките между Богомилите и Бялото братство.